Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaa

Kaytossa oleva kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaa

Tradeka-konserni haluaa olla vastuullinen sijoittaja sekä ihmiskunnan yhteistä tulevaisuutta että yhtiön jatkuvuutta silmällä pitäen. Yrityksen sijoitustoiminnalle on tarkat, vastuulliset pelisäännöt, joista ei poiketa missään tilanteessa. Tradeka-sijoitus Oy aloitti vastaamaan Tradekan sijoitustoiminnasta vuonna 2012.

Postitse kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa Yhteiset ilmastoystavalliset tavoitteet tuovat tunnettuutta ja menestysta - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaaYhteiset ilmastoystävälliset tavoitteet tuovat tunnettuutta ja menestystä

Tradeka-Sijoitus Oy:n tärkeimpänä tavoitteena on tuottaa konsernin sijoitusomaisuudelle hyvää tuottoa ympäristöystävällisiä menetelmiä noudattaen. Sijoitusten tuotoilla tullaan turvaamaan konsernin toiminta nyt ja jatkossa sekä tärkeät vuosittaiset yhteisen hyvän vuoksi suunnattavat lahjoitukset. Tradeka-konsernin tärkeimpiä liiketoimintaa ohjaavia toimintatapoja on, että vastuullinen yritys tulee aina menestymään, joten ilmasto-ja ympäristöasiat pitää aina ottaa jokaisessa investoinnissa huomioon.

Tradeka-konserni kertoo avoimesti sijoituksistaan, mikä lisää konsernin arvostusta myös valtakunnallisena taitavana sijoittajana. Tradeka-konsernin hoidettavana oleva sijoitusvarallisuus on noussut tällä hetkellä 565 miljoonaan euroon, jota voidaan pitää todella huikeana tuloksena. Yhtiön asettama reaalituotto-odotus pitkälle aikavälille on 4 %.

Postitse kuva Tradeka sijoitus Oy harjoittaa ymparisto ja ilmastoystavallista sijoitustoimintaa Hajautettu osakesalkku on loistava tie menestykseen - Tradeka-sijoitus Oy harjoittaa ympäristö-ja ilmastoystävällistä sijoitustoimintaaHajautettu osakesalkku on loistava tie menestykseen

Yrityksen strateginen allokaatio on seuraavanlainen:

* 35 % on kiinni osakesijoituksissa

* 25 % on suunnattu korkosijoituksiin

* 40 % varoista on suunnattu kiinteistö- ja muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin

Tradeka-sijoitus Oy:n osakesalkku on järkevästi hajautettu moniin eri omaisuuslajeihin; sekä suomalaisiin joukkovelkakirjalainoihin ja osakkeisiin että myös erilaisten varainhoitajien rahastoihin.

Osuuskunta Tradeka noudattaa kaikessa sijoitustoiminnassaan YK:n vastuulliseen sijoittamiseen kuuluvia periaatteita. Tradeka-sijoitus Oy puolestaan edellyttää aina varainhoitajiltaan vastuullista, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaista sijoitustoimintaa. Osuuskunta Tradeka on osallistunut jo vuosia vastuullista sijoittamista edistävään FINSIF ry:n toimintaan.

Tradeka-konserni kaikkine yksiköineen tekee aina sekä jäseniään että omistajiaan pitkällä aikavälillä hyödyttäviä päätöksiä, joten yhtiön vastuullinen toiminta näkyy hienosti myös käytännön päätöksissä. Tiesitkö, että jo vuonna 2010 Tradeka-sijoitus Oy alkoi tehdä vastuullista ilmastopolitiikkaa, jossa yrityksen toimintatapana on huomioida ilmastonmuutoksen nykyiset ja tulevat vaikutukset ja niiden ehkäiseminen omassa sijoitussalkussa.

Tradeka-konsernissa vastuullisuus on todellisia tekoja, jotka näkyvät sidosryhmien lisäksi myös kilpailijoille. Yritys on edelläkävijä parempaa tulevaisuutta ja menestystä tavoiteltaessa. Yrityksen vastuullisuus näkyy jokaisessa uudessa investointi- ja sijoituspäätöksessä, joista esimerkkinä kehitysmaissa mikrolainoja pienyrityksille myöntävä yhtiö. Tradeka-sijoitus Oy toimii aktiivisesti mukana myös Pohjoismaiden vastuullisen sijoittamisen järjestössä Nordic SIF:ssä.

Leave Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *