Sivun kuva Meista - Meistä

Tervetuloa Tradeka-konsernin verkkosivustolle. Tradekan historia on hienoa luettavaa. Tiesitkö, että vuonna 1917 perustettu Osuuskunta Tradeka muuttui sadan vuoden aikana osuusliiketyyppisestä kuluttajaosuuskunnasta aktiiviseksi omistajaosuuskunnaksi.

OTK:n historiallinen perustamiskokous järjestettiin joulukuussa 1917 Helsingin uuden ylioppilastalon modernissa tiloissa. Kokoukseen osallistui 94 osuuskauppaa kaikkialta Suomesta. Tunnettu poliitikko Väinö Alfred Tanner toimi OTK:n ensimmäisenä toimitusjohtajana. Nykyään Tradekan korkeimpana päättävänä elimenä toimii Osuuskunta Tradekan edustajisto. Tradekan edustajistoon kuuluu kaikkiaan 85 jäsentä. Edustajisto kokoontuu vuosittain yhteen sääntömääräiseen kokoukseen, jossa päätetään muun muassa tilinpäätösasioiden ja voitonjaon käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille.

Osuuskunta Tradekan hallitus toimii merkittävässä roolissa

Tradekan hallitus ja toimitusjohtaja päättävät sekä nykyisestä panostuksesta osuuskunnan jäsenetutoiminnan kehittämiseen ja tulevista lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin että myös osuuskunnan tytär- ja omistusyhteysyritysten omistajaohjauksen hoitoon. Edustajiston tehtävänä on valita istuva hallitus yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Omistajuudellasi on aina merkitystä

Tradeka Osuuskunta vaikuttaa monin tavoin suomalaisen yhteiskunnan ja talouselämän kehittämiseen, jossa myös yksittäisen kansalaisen kannattaa olla omistajana mukana. Tradeka Osuuskunnan jäsenet ovat vähintään 15 vuotta täyttäneitä henkilöitä, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiita noudattamaan kaikkia jäsenyyteen kuuluvia velvoitteita. Liittyessään jäseneksi henkilö suorittaa myös kertaluonteisen Osuuskunnan jäsenmaksun, joka on suuruudeltaan 33,64 euroa.

Tutustu Tradekan säätiöön

Katsotaan seuraavaksi, miten Tradekan Säätiö palvelee jäseniään. Tradekan Säätiön tarkoitus on aatteellisen, kulttuurisen ja sivistyksellisen osuustoimintaliikkeeseen kuuluvan perinnön edistäminen ja tukeminen. Osuuskunta Tradeka on lahjoittanut säätiölle peruspääoman, jota säätiö harkintansa mukaan kartuttaa, hoitaa ja jakaa. Tradeka-konsernilla on merkittävä osuus myös säätiön muodossa suomalaisen yhteiskunnan yksittäisille jäsenille.

Tradeka Säätiö tukee osuustoimintaliikkeeseen liittyvää koulutus-, tutkimus-, kustannus- ja tiedotustoimintaa sekä ylläpitää omaa taidekokoelmaa. Taidetta voi saada myös lainaksi ottamalla yhteyttä säätiön toiminnasta vastaavaan henkilöön.

Keskustelemme sivustollamme myös Tradeka-konsernin paikallisesta, alueellisesta, valtakunnallisesta ja globaalista merkityksestä suomalaiselle työlle ja suomalaiselle kuluttajalle, meille kaikille. Tutustumme suomalaisen osuustoiminnan kunniakkaaseen historiaan sekä Tradeka-konserniin ilmasto-ja ympäristöystävällisenä toimijana. Otamme käsittelyyn myös talouteen ja sijoitustoimintaan liittyviä asioita, joten tutustu ihmeessä mielenkiintoiseen artikkeliin Tradeka-sijoitus Oy:n tiimoilta. Tervetuoa mukaan!