Kaytossa oleva kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija 570x380 - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Kaytossa oleva kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimija

Kiinnostus ympäristöasioihin on lisääntynyt viime vuosina kaikkialla maailmassa. Nykyään myös sekä suuret että pienet yritykset ovat huomanneet ympäristöasioihin panostamisen kannattavan myös taloudellisesti.

Postitse kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija Tradeka toimii vastuullisena omistajana ja edellakavijana - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimijaTradeka toimii vastuullisena omistajana ja edelläkävijänä

Yksi Tradekan suurimmista tavoitteista on toimia alansa vastuullisena edelläkävijäyrityksenä.  Tradeka raportoi vuosittain tytäryhtiöistään Restelistä ja Lehtipisteestä. Med Group -konserni raportoi itsenäisesti vastuullisuudestaan YK:n Global Compact -sitoumukseen perustuen Tradekan tavoin.

* Tradeka-konsernin omistamat yritykset harjoittavat vastuullista liiketoimintaa

* Tradeka-konserni tukee yritysten konkreettisia tavoitteita aina vastuullisuuteen ja taloudelliseen menestykseen pyrkien

* Tradeka suuntaa liiketoiminnan tuloksesta aina vähintään 10 % takaisin kiertoon esimerkiksi erilaisten lahjoitusten avulla. Tradeka-konserni toteuttaa voitonjakolupauksensa sekä yhteiskuntavastuullisten hankkeiden että lahjoitus- ja apurahatoiminnan avulla. Tradeka-konsernin ”Luo Uutta- sekä Malta ja toteuta -omistuskategorioiden sijoitustoiminta” sisältyy myös yrityksen yhteiskuntaa rakentavaan ja uudistavaan voitonjakolupaukseen

Tradeka haluaa olla mukana myös edistämässä kohderyhmien, kuten esimerkiksi asiakkaiden, sijoittajien ja tavarantoimittajien asenteiden muuttumista ympäristöystävällisimmiksi. Käytännössä ympäristötietoisuus lisääntyy koko ajan ihmisten asenteiden muuttuessa.

Postitse kPostitse kuva Tradeka on vastuullinen ja ymparistoystavallinen toimija Ilmastonmuutosta torjutaan kaikilla liiketoiminnan osa alueilla - Tradeka on vastuullinen ja ympäristöystävällinen toimijaIlmastonmuutosta torjutaan kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla

Tradeka-konserni on asettanut tavoitteekseen huomioida ilmasto- ja ympäristöystävällisen toimintatavan kaikessa liiketoiminnassaan ja konsernin jokaisessa yhtiössä. Yrityksen toimintatavat perustuvat Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiin toimintamalleihin.

Tradeka-konsernissa jätteitä ja päästöjä tullaan vähentämään toimialakohtaisesti samalla kertaa kun hankintaketjujen omiin ympäristövaikutuksiin kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jokainen yhtiö tulee laatimaan myös toimialakohtaisen ympäristövaikutusten- ja riskien kattavan arvioinnin.

Tradeka-konsernissa kaikki ilmasto- ja ympäristövaikutukset tulevat liittymään logistiikasta syntyviin päästöihin, oikeanlaisen, usein kierrätettävän pakkausmateriaalin käyttöön sekä tarkkaan jätteiden käsittelyyn jokaisessa yksikössä. Ympäristöystävälliset toimintatavat säästävät luontoa sekä tekevät yhteisestä maapallosta puhtaamman ja paremman paikan elää että myös lisäävät yrityksen tehokkuutta. Tradekassa ympäristöystävällisyyteen panostaminen tuo vuosittain merkittäviä tuloksia, tehokkuus lisääntyy, päästöt pienenevät ja yhteiskuljetusaste pysyy korkealla. Jokainen ympäristöön ja ihmisten hyvinvointiin laitettu euro tulee maksamaan itsensä takaisin moninkertaisesti liikevoittoina sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä katsottuna.