Kaytossa oleva kuva Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyota 1 570x380 - Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyötä

Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyötä

Kaytossa oleva kuva Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyota 1 - Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyötä

Jokainen suomalainen on varmasti joskus kuullut kotimaisen osuustoiminnan merkityksestä yhteiskunnalle. Suomalaiseen osuustoimintaan kuuluvat muun muassa seuraavat seikat:

* Omistajien eli osuuskunnan jäsenten tärkeimmät intressit markkinoiden kannalta katsoen

* Jäsensuhteen tiiviys suomalaisissa perusosuuskunnissa ja

* jäsenistöön kuuluvien henkilöiden pääomapanostuksen suuruus euroina

Postitse kuva Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyota Paikallista ja globaalia toimintaa - Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyötä

Paikallista ja globaalia toimintaa

Suomalaiseen osuustoimintaan kuuluu paikallisia ja alueellisia yrityksiä. Suuremmat yritykset ovat usein myös valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti tunnettuja. Paikalliset ja alueelliset tuottajaosuuskunnat tekevät arvokasta työtä jokaisen suomalaisen puolesta tuomalla markkinoille aitoja suomalaisia tuotteita, kuten puuta, kananmunia, voita, maitoa tai lihaa.

Suomi on tunnettu arvokkaista lähellä tuotetuista elintarvikkeistaan, jotka ovat suomalaisen ruoantuotannon perusta. Pienosuuskuntien joukossa on myös yrityksiä, jotka toimivat sekä käsitöiden että taideteosten, kirjojen ja näytelmien tuottamisen parissa. Suomessa kolme suurinta tuottajaosuustoiminnan tunnettua yritystä ovat HKScan-yhtiö, Atria ja Metsä Group. Kaikkien kolmen yrityksen pääomistajia ovat aina osuuskunnat, joten muut sijoittajat toimivat vähemmistöosakkaina.

Postitse kuva Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyota Suomalaisen osuustoiminnan kunniakasta historiaa - Suomalainen osuustoiminta tekee laadukasta yhteistyötäSuomalaisen osuustoiminnan kunniakasta historiaa

Tutustutaan seuraavaksi kotimaisen osuustoiminnan kultaisiin vuosiin, jotka jatkuvat vielä nykyäänkin. Osuuskunnat menestyvät tiedon, markkinoinnin ja ammattimaisen osaamisen avulla unohtamatta aitoja suomalaisia tuotteita ja suomalaista työtä.

* Suomalaisten osuusliikkeiden oma ravintolatoiminta laajeni huomattavasti 1920-luvulla

* Vuonna 1923 Karjalan Kannakselle perustettiin Osuuskunnan oma tuotantolaitos, jota kutsuttiin nimellä Jääsken ruismylly. Kyseisenä vuonna perustettiin myös monien suomalaisten tuntema legendaarinen Vakuutusyhtiö Kansa.

* Suomen Osuustukkukaupan, eli OTK:n oma osuus koko Suomen tukkukaupan liikevaihdosta kasvoi nopeasti 15 %:iin vuosina 1940–1945.

* 1960-luvulla kasvu laajeni, joten vuonna 1964 Osuusliiketoiminta järjestyi yhtenäiseksi ja tunnetuksi E-liikkeeksi.

* 1970-luvulla Osuusliikkeiden hotellitoiminta laajeni huomattavasti, josta esimerkkinä Cumulus-ketjun avaaminen Suomeen. Ensimmäinen legendaariseen Cumulus-ketjuun kuuluva hotelli valmistui Poriin vuonna 1974.

* 1980-luvulla osuusliikkeen kasvu oli todella huomattavaa, joten vuonna 1983 E-osuuskunta EKA perusti 39 paikallista osuusliikettä. Liikkeet yhdistettiin suurfuusion avulla OTK:hon. Vuonna 1987 perustettiin moderni monialakonserni EKA-yhtymä. Vuonna 1993, eli lamavuosien aikana EKA-yhtymä ajautui yrityssaneeraukseen. EKA-yhtymään liittyen myös Vakuutusyhtiö Kansa ja Rakennusliike Haka ajautuivat samanaikaisesti konkurssiin. Osuuskunta muuttui Tradeka-yhtymäksi, jossa toiminta jatkui Restel Oy:n ja Tradeka Oy:n omistajana.

* 2000-luku toi mukanaan paljon uutta. Vuonna 2005 päivittäistavarakaupoissa toteutettiin mielenkiintoinen rakennejärjestely, johon liittyen Osuuskunta Tradeka-yhtymä siirtyi vuorostaan vähemmistönomistajan uuteen rooliin Tradeka Oy:ön.

* Vuosina 2010–2012 Tradeka-palvelut Oy ja Tradeka-Sijoitus Oy sekä uusi Kuluttajaosuustoimikuntaan liittyvä säätiö perustettiin, Tradeka myi tuolloin myös kaikki Suomen Lähikauppa-ketjuun kuuluneet myymälät.

* Vuonna 2013 Osuuskunta Tradeka ei enää halunnut jatkaa Lähikauppa Oy:n omistajana, joten vuonna 2014 seurasi täydellinen rakenneuudistus. Uudistuksen seurauksena Tradekan säätiö ja Tradeka-yhtiöt Oy perustettiin.

* Nousukiito jatkui ja vuonna 2016 Tradeka-yhtiöt osti Lehtipisteen. Vuonna 2017 vietettiin suuria juhlia, sillä Osuuskunta Tradeka täytti 100 vuotta. Restel Oy:n kukoistava hotelliliiketoiminta myytiin Scandic Oy:lle. Tradeka lähti mukaan myös kukoistavaan kiinteistöbisnekseen sijoittajaksi uudiskohteisiin, eli Setlementtiasuntoihin Turkuun, Joensuuhun ja Tampereelle.

* Vuonna 2018 ostettiin Med Group ONNI, joten Tradeka siirtyi toimimaan uudelle toimialalle julkisen terveyden ja ensihoidon puolelle.

* 2020-luvun lähestyessä menestyvä Tradeka-konserni on nuuhkinut lisää miellyttäviä liiketoiminnan tuulia Lehtipisteen ostaessa Paletti Oy:n ja Papua Oy:n.

* Mitä siis seuraavaksi? Lähde mukaan tutustumaan täysvaltaisena jäsenenä Tradeka Oy:n toimintaan.