Yrityssaneeraus

Yrityssaneeraus, josta käytetään myös nimeä velkasaneeraus, on tuomioistuimen hyväksymä toimenpide, jonka avulla tervehdytetään ylivelkaantuneen oikeushenkilön toimintaa. Monet yritykset hakeutuvat yrityssaneerauksen välttääkseen konkurssin. Yrityssaneeraukseen hakeutuminen kassavirtaongelmien ja talousvaikeuksien vuoksi on melko yleistä. Yrityssaneerauksessa velkojen maksusta neuvotellaan uudelleen ja oikeushenkilön taloudellista tilannetta pyritään parantamaan siten, että toiminta voi jatkua. Saneeraukseen voi hakeutua yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö, osakeyhtiö tai yritys, jolla on taloudellista toimintaa.

Saneeraukseen hakeminen

yrityssaneerauslaki on post4ayrityksen turvana saneeraukseen hakeutuessa. Sen avulla yrityksen taloudellinen tilanne yritetään saada tervehdytettyä niin, että toiminta pääsee jatkumaan normaalisti. Yrityssaneeraukseen voi hakeutua, mikäli velallinen ei pysty suoriutumaan laskuista eräpäivään mennessä. Yrityssaneeraushakemus lähetetään tuomioistuimeen. Hakemuksen voi tehdä joko velallinen tai velkoja. Vaikka velkoja hakisikin yritystä konkurssiin, voidaan hakemus tehdä silti. Tuomioistuin pystyy vaikuttamaan siten, että se keskeyttää konkurssihakemuksen käsittelyn ja samalla myös ulosoton.

Yrityssaneeraukseen ei kuitenkaan voi hakeutua, mikäli velallinen on jo ajautunut konkurssiin. Saneeraushakemukseen tulee merkitä tarkasti yhtiön taustatiedot, omistajat, tilinpäätökset, tuorein välitilinpäätös sekä velat ja varat. Siihen tulee myös liittää tilintarkastajan lausunto yrityksen maksukyvystä tai maksukyvyttömyydestä. Tärkeintä on tehdä saneeraushakemus tarpeeksi ajoissa, jotta tilanne ei ehdi etenemään liian pitkälle. Monet yritykset viivyttelevät saneeraushakemuksen tekemistä liian pitkään, jolloin yritys ehtii ajautua konkurssiin ennen hakemuksen tekemistä.

Tuomio ja saneerauksen päättyminen

Saneeraus on mahdollista aloittaa, jos vähintään kaksi velkojaa suostuvat siihen. Myös kaikkien saneerauksen edellytyksien on täytyttävä. Saneerausohjelmassa velkojen takaisinmaksulle luodaan maksusuunnitelma. Osa veloista on mahdollista antaa myös anteeksi. Yritys pystyy jatkamaan toimintaansa normaalisti, mutta saneerauksesta tulee merkintä kaupparekisteriin. Yrityssaneerauksen katsotaan päättyvän siinä vaiheessa, kun kaikki velat on maksettu kokonaisuudessaan. Jos velallinen ei kuitenkaan pysty pysymään maksusuunnitelmassa, niin saneeraus voidaan keskeyttää.

Realisaatiosaneeraus voi tulla kysymykseen, mikäli yrityksellä on tytäryrityksiä. Tällöin niiden toiminta myydään uudelle yritykselle. Se muistuttaa konkurssia, mutta se tehdään kuitenkin yhtiön sisäisesti. Tällöin emoyhtiön omistajat eivät menetä omistusoikeuttaan, kuten konkurssissa. Tällaista realisaatiosaneerausta kutsutaan myös liiketoimintakaupaksi. Myynnistä saatava summa tulee tytäryhtiön käyttöön. Tuolla summalla pyritään vähentämään tytäryhtiön velkoja, jotta se ei ajautuisi konkurssiin. Yrityksellä on siis monia vaihtoehtoja välttää konkurssi ja jatkaa toimintaansa jopa huonojen aikojen jälkeen.