Säätiö

Säätiö on paras tapa osoittaa varoja pysyvästi johonkin tiettyyn tarkoitukseen tai kohteeseen. Säätiö on monesti yleishyödyllinen, mutta se ei ole pakollista. Useimmiten säätiön avulla tuetaan esimerkiksi kulttuuria tai tiedettä tai ylläpidetään laitoksia, kuten sairaaloita, oppilaitoksia tai museoita. Säätiö voi kuitenkin olla pienimuotoisempikin.

Säätiötyypit

post1aSuomessa on useita erilaisia säätiötyyppejä. Rekisteröity säätiö, eli toiselta nimeltään itsenäinen säätiö, on oikeushenkilö, jolla on tiettyyn tarkoitukseen käytettävää omaisuutta. Epäitsenäinen säätiö tarkoittaa varallisuutta, joka on luovutettu toisen käyttöön tiettyä tarkoitusta varten. Epäitsenäinen säätiö ei ole rekisteröity säätiö, vaan se hoitaa varoja omissa nimissään. Julkisoikeudellinen säätiö on suurempi omaisuusmassa, joka on tarkoitettu tiettyyn käyttötarkoitukseen. Julkisoikeudellisena säätiönä on pidetty muun muassa Kelaa.

Myös eläkesäätiö ja säästöpankki ovat säätiöiden kaltaisia oikeushenkilöitä. Niihin ei kuitenkaan sovelleta säätiölakia. Eläkesäätiötä sen sijaan koskee eläkesäätiölaki, jota valvoo Finanssivalvonta. Finanssivalvonta pitää myös rekisteriä eläkesäätiöistä ja myös niiden toiminnasta.

Perustamistavat

post1bSäätiöt luokitellaan usein niiden perustamistavan mukaan. Aatteellisten yhteisöjen tukisäätiöt ovat nimensä mukaisesti aatteellisten yhteisöjen varojen omistajia. Yhtiöiden osakesäätiöiden avulla voidaan ohjata päätäntävaltaa henkilöille ilman, että siitä aiheutuu osakeomistuksen verorasitetta. Sukujen omistussäätiöt pitävät sukujen omaisuuden suvulla. Yhteiskunnallista muutosta ennakoivat säätiöt ovat tuttuja maatalouden piiristä. Näiden lisäksi on julkisen vallan tehtäviä hoitavia säätiöitä sekä testamenttisäätiöitä.

Säätiö voi myös harjoittaa liiketoimintaa, mikäli se sallitaan säätiön säännöissä. Liiketoiminnalla pitää myös pyrkiä kohti säätiön tavoitteita eli rahan keräämistä tietylle kohteelle.