Osuuskauppa

Osuuskauppa on osuuskuntamuotoinen yritys, joka harjoittaa vähittäiskauppaa. Tällaisessa yritysmuodossa osuuskaupan jäseneksi liittyneet ovat samalla kaupan asiakasomistajia. Osuuskaupalla ei siis ole muita omistajia kuin sen asiakkaat. Suomessa on tällä hetkellä toiminnassa yksi iso osuuskauppa, joka on S-Ryhmä. Toki Suomesta löytyy muutamia S-Ryhmään kuulumattomia osuuskauppoja, mutta ne ovat pieniä yksittäisiä kauppoja. Osuuskaupan tarkoituksena on keskittyä tuottamaan etuja jäsenilleen. S-Ryhmällä on käytössä vihreä S-Etukortti, jonka jokainen osuuskaupan jäseneksi liittyvä saa. S-Ryhmä tarjoaa myös erilaisia tarjouksia, joita saa S-Etukortilla. Esimerkiksi Asiakasomistajan päivät tarjoavat alennusta kaikista käyttötuotteista S-Etukortilla. Nämä ovat varsin käyttökelpoisia etuja, sillä esimerkiksi kaikista kodinkoneista saa jopa 15 prosentin alennuksen, mikä tarkoittaa tuntuvaa alennusta.

Osuuskaupan historia

post3aOsuuskauppoja alettiin perustaa, koska yksityiskauppojen katsottiin olevan epäoikeudenmukaisia. Koska asiakkaat omistavat osuuskaupan, tavaroita voidaan myydä edullisemmin. Osuuskaupan tehtävä onkin pitää hinnat kohtalaisina, jotta jäsenet eivät maksa tuotteista liikaa. Osuuskaupat ovat kautta aikojen jakautuneet kahteen suuntaan. Nämä ovat kooperatistinen sekä sosialistinen suunta. Kooperatistinen suuntaus pyrkii ottamaan vallan suurilta yrityksiltä ja palauttamaan sen tavallisten ihmisten käsiin. Tämä kuvastaakin loistavasti osuuskaupan toimintaa. Sosialistisen suuntauksen mukaan osuuskaupan tehtävä on etsiä työväenliikkeelle kannattajia ja kerätä varoja. Suomessa S-Ryhmän idea on ollut alusta alkaen pitää hinnat alhaalla ja tarjota palveluita asiakkailleen. S-Ryhmään kuuluu myös S-Pankki, joka palvelee asiakasomistajia. osuuskauppa korko pankkipalveluille on todella alhainen, eikä normaaleista pankkipalveluista peritä kuukausimaksua.

Suomen ensimmäiset osuuskaupat perustettiin 1800-luvun loppupuolella. Aluksi ne olivat osakeyhtiöitä tai yhdistyksiä, koska vielä siinä vaiheessa Suomessa ei ollut osuustoimintalakia. Suomen ensimmäisiä osuuskauppoja olivat Forssan Tammi Kauppa -osakeyhtiö sekä Nopankylän osuuskauppa. Osuustoimintalaki tuli voimaan vuonna 1901. Sen jälkeen perustettiin Yleinen Osuuskauppojen Liitto sekä Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta. Suomessa osuuskaupat jakaantuivat porvarilliseen suuntaukseen ja työväenliikkeen suuntaan. 1900-luvun alussa osuuskauppoja oli yli 500 kappaletta. 1980-luvulla syntyi nykyisen kaltainen S-Ryhmä. Sen syntymästä lähtien pienemmät osuuskaupat alkoivat hävitä ja tilalle tuli S-Ryhmän omistuksessa olevia kauppoja. Kuitenkin vielä 2000-luvullakin Suomeen on perustettu joitakin itsenäisiä osuuskauppoja. Uusilla osuuskaupoilla on monesti pyritty korvaamaan jo lakkautetut kyläkaupat, joita on ollut varsinkin syrjäkylillä.

Osuuskaupan jäsenyys

post3bOsuuskaupan omistavat siis jäseneksi liittyneet. Näitä jäseniä kutsutaan asiakasomistajiksi. Osuuskauppa tarjoaa etuja ja erilaisia palveluita jäsenilleen. S-Ryhmästä puhuttaessa edut liittyvät tuotteiden hintoihin ja alennuksiin, joita S-Etukortilla saa. Palvelut taas liittyvät lähinnä pankkipalveluihin, joita jäsenille tarjotaan. Kannattaa myös huomioida, että S-Pankki on ainoa pankki, jonka päivittäiset pankkipalvelut ovat ilmaiset. Osuuskauppa ei siis peri jäseniltään ylimääräisiä maksuja. Kaikki liiketoiminnan tuotto käytetään jäsenien hyväksi. S-Ryhmä maksaa jäsenilleen bonusta joka kuukausi. Maksettu bonus määräytyy sen mukaan, miten paljon ostoksia taloudessa on tehty. Mitä enemmän tuotteita ostaa ja mitä paremmin muistaa kerätä bonukset, sitä korkeammalle bonusprosentille pääsee. Tämä on yksi niistä tavoista, jolla S-Ryhmään kertyneitä varoja käytetään.

Osuuskaupan jäseneksi liittyessään uusi jäsen maksaa tietyn summan, jota kutsutaan osuusmaksuksi. Osuusmaksun saa takaisin erotessaan osuuskaupasta. Kauppaan liittyessään jäsen alkaa saamaan etuja ja bonusta. Osuuskaupoilla on aina omat jäsenkorttinsa, joita näyttämällä näitä etuja saa. Osuuskaupassa voi kuitenkin asioida myös silloin, jos ei ole kaupan asiakasomistaja. Tällöin asiakas ei kuitenkaan voi hyödyntää asiakasomistajille tarkoitettuja alennuksia tai kampanjoita. Muut kuin jäsenet eivät voi myöskään kerätä bonusta. Osuuskaupan jäseneksi voi liittyä kuka tahansa. Etukortteihin voi hakea rinnakkaiskortteja, jolloin esimerkiksi talouden lapset voivat kerryttää bonuskertymää omia ostoksia tehdessään. Kaikki talouden kortit liitetään yleensä samaan tiliin, jolloin bonuskertymässä päästään suurempiin prosentteihin ja näin ollen parempiin bonuksiin.